Följande villkor gäller för Anpassarna Körkort AB:s försäljning i Sverige över Internet till konsument.

 

KONTAKTUPPGIFTER
Anpassarna Körkort AB
Brunnsjögatan 4
776 35 HEDEMORA
Org. Nr: 556432-7319
Tele: 0225-144 73
Hemsida**:** www.anpassarnakorkort.se

BESTÄLLNING M.M.
Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. När du beställt och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig.
För att handla måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla.
PRISER
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen.
BETALNING
Betalning görs i samband med beställningen med kort eller Swish. Vi samarbetar med Nets gällande betalningar.
LEVERANS OCH FRAKTKOSTNAD
Du får dina varor inom 3-7 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 80 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.
PAKET SOM INTE HÄMTAS UT
Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyss nämnda kostnader.
Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet.
ÅNGERRÄTT/RETUR
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan eller, om du beställt en tjänst, från det att avtalet ingicks. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.
För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpvillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. 
På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten. 
Din rätt att ångra köpet gäller inte avtal om inkvartering eller biluthyrning som ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.
Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.
Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till: 
Anpassarna Körkort AB 
Brunnsjögatan 4
776 35 HEDEMORA 
Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott.
Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.
Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur. Gäller avtalet köp av tjänst sker återbetalning senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts.
AVBESTÄLLNING
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida godkänner du att Anpassarna Körkort AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.
REKLAMATION
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd, se www.str.se/reklamation 
Enligt konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.
LAGVAL OCH FORUM
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller STR:s reklamationsnämnd.

För fullständig köpvillkor se: https://anpassarnakorkort.se/forsaljningsvillkor/